MILJÖ OCH HÅLLBARHET

PRODUKTUTVECKLING
Vårt miljö- och hållbarhetsarbete börjar redan i produktutvecklingsfasen. När en ny produkt tas fram ställer vi höga krav för att den ska släppas igenom och slutligen komma ut på marknaden. Hållbarhet och cirkularitet är två av de kraven. Våra produkter ska vara av hög kvalitet, vilket innefattar en lång produktlivslängd men också att de material som används ska vara så miljömässigt hållbara som möjligt. När produkterna sedan har gjort sitt, dvs inte går att använda i sitt utförande längre, ska de kunna återanvändas och/eller återvinnas.

BEFINTLIGA PRODUKTER
Alla våra glaspartier är byggda för återbruk, vilket innebär att produkterna kan demonteras och återmonteras igen utan att ta skada. Något som vi är stolta över att kunna erbjuda.

Fördelarna med att kunna återbruka, förutom det viktigaste; att vi tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan, är att det blir enklare och kostnadseffektivare för våra kunder att bygga om ifall behov uppstår.


LEVERANTÖRER
När det kommer till våra leverantörer försöker vi i största möjliga mån välja leverantörer i vårt närområde, då minskade transportsträckor bidrar till en minskad miljöpåverkan. Som det ser ut nu befinner sig ca 70% av våra leverantörer inom en radie på 2 mil från fabriken i Forserum på det Småländska höglandet. Ca 90% av våra leverantörer finns i Småland. Samtliga leverantörer finns i Sverige.


MATERIAL
Materialet som används i våra produkter idag har omsorgsfullt valts ut för att uppnå det som vi kallar för Morgana finish, ett högkvalitativt utseende och hållbarhet över tid. Detta innebär att man kan använda våra produkter under lång tid, men målet och förhoppningen är att våra kunder även väljer att använda våra produkter under lång tid just tack vare produkternas högkvalitativa utseende.

För oss är det även viktigt att vi kan erbjuda de miljöcertifieringarna som finns på de material vi använder i våra produkter. Därför kan vi mot förfrågan erbjuda FSC-certifierade dörrar och träkomponenter till våra glaspartier.

PRODUKTION
All vår tillverkning sker i fabriken i Forserum på det Småländska höglandet. Vårt mål är att våra produkter i största möjliga mån ska vara prefabricerade då detta minskar både miljöbelastning och byggavfall. I dagsläget gäller detta främst Woodframe. I annat fall monteras glaset i våra profiler på plats.

Sedan 2021 drivs fabriken av vårt systerbolag Ragnars Inredningar. Här finns en produktionsanläggning med kunniga medarbetare, modern och effektiv maskinpark samt lager och administration. Fabriken är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001. Den är även Co2 neutral, vilket innebär att all energi som används är 100% förnyelsebar (från fabrikens egna solcellspaneler men även den som köps in).

TRANSPORTER
Våra transporter utförs alltid med lastbilar som uppfyller svensk och europeisk standard inom miljöklassning. Samtliga lastbilar är även utrustade med Euro-6 motorer som går på biobränsle (RME).